PIT 28 za 2012 rok

Omawiany formularz to jedno z wielu deklaracji podatkowych, które każdego roku przygotowuje Ministerstwo Finansów. W odróżnieniu od najpopularniejszego w Polsce formularza PIT-37 deklaracja PIT28 dotyczy tych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu.

Formularz PITWedług Ministerstwa Finansów w 2011 roku PIT 28 rozliczyło 835 514 podatników. W porównaniu do 2010 roku ilość podatników rozliczających się na PIT 28 wzrosła o 44 425, z czego:

 1. 544 478 podatników posiadało przychody z pozarolniczej działalności
 2. 291 036 podatników osiągnęło zyski wyłącznie z tytułu umowy:
 • najmu
 • podnajmu
 • dzierżawy
 • poddzierżawy

Podstawę opodatkowania ryczałtem stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.

Podatnicy, którzy rozliczają PIT-28 za 2012 zobowiązani są między innymi:

 • posiadać dowody zakupu towarów
 • prowadzić wykaz środków trwałych
 • stosować ewidencję przychodów.
 • posiadać wykaz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzić ewidencję wyposażenia,

Kto rozlicza PIT-28?

Podatek ryczałtowy rozliczany na PIT-28 jest uproszczoną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i dotyczy tylko i wyłącznie podatników, którzy:

 • osiągnęli przychody z tytułu posiadania pozarolniczej działalności gospodarczej (w formie jednoosobowej lub pod postacią spółki),
 • w poprzednim roku osiągnęli przychody do 150 000 euro
 • zarobili na podpisaniu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy
 • do 21 stycznia 2013 roku zadeklarowali w urzędzie skarbowym chęć  rozliczania podatku na zasadzie ryczałtu

Najpopularniejsze błędy przy wypełnianiu deklaracji podatkowej

Każdego roku do Ministerstwa Finansów napływają tysiące błędnie rozliczonych formularzy podatkowych, w tym PIT-28. Jeżeli nie chcesz w trym roku składać korekty podatkowej, koniecznie pobierz darmowy Program PIT 2012/2013 i rozlicz się krok po kroku z pomocą wbudowanego Kreatora PIT.

Jeżeli zamierzasz rozliczyć się tradycyjnie, pamiętaj o najczęściej popełnianych błędach:

 1. Podatnicy najczęściej popełniają błędy podczas dokonywania rachunków matematycznych. Z reguły błędy dotyczą braku zaokrąglenia lub niepoprawnego zaokrąglenia podstawy podatku i kwoty do zapłaty.
 2. Podatnik, który w danym roku podatkowym nie zarobił ani złotówki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, zobowiązany jest złożyć zeznanie podatkowe. Brak przychodu nie zwalnia go z tego obowiązku.
 3. Warto pamiętać o poprawnym uzupełnieniu danych identyfikacyjnych podatnika, w tym numeru NIP. Częstym błędem jest uzupełnienie rubryki z numerem PESEL zamiast z numerem NIP.
 4. W przypadku tradycyjnego rozliczenia, nie zapomnij się podpisać na swoim formularzu PITy 28. Deklaracja pozbawiona podpisu podatnika nie jest uznawana przez Ministerstwo Finansów za ważne.

Termin składania zeznań podatkowych

Każdy podatnik, który rozlicza się w formie ryczałtu powinien pamiętać, że rozliczenie następuje wcześniej niż w przypadku pozostałych formularzy podatkowych.

Ostateczny termin rozliczenia PIT 28 za 2012 rok mija dokładnie 31 stycznia 2013 roku.

Kara za opóźnienie w rozliczeniu rocznym

Warto rozliczyć się w terminie, ponieważ Ministerstwo Finansów może nałożyć karę pieniężną na spóźnionego podatnika. Mandat może wynieść nawet 300 złotych.